روانشناسی بهداشت یک حوزه تخصصی است که بر چگونگی تأثیر زیست شناسی، روانشناسی، رفتار و عوامل اجتماعی بر سلامتی و بیماری ها تمرکز دارد. اصطلاحات دیگری از جمله روانشناسی پزشکی و رفتارشناسی نیز به این امر اشاره می کند، البته گاهی به جای آن کلمه روانشناسی سلامت استفاده می شود.


سلامتی و بیماری تحت تأثیرعوامل مختلفی قرار دارند. با وجود مسری و ارثی بودن برخی از بیماری ها، بسیاری از عوامل رفتاری و روانی می توانند بر سلامت عمومی جسمی و شرایط مختلف پزشکی تأثیر بگذارند.
رشته روانشناسی سلامت بر ارتقا سلامت و همچنین پیشگیری و درمان بیماری ها متمرکز است. روانشناسان بهداشت همچنین بر درک نحوه ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

سکته و سرطان می تواند دلایل روانشناختی داشته باشد؟